آموزش و مجوز نصب کلایمر - تهران کلایمر

آموزش و مجوز نصب کلایمر - تهران کلایمر

اجاره کلایمر در تهران  

اجاره کلایمر در تهران

اجاره کلایمر

چه کسی و چقدر برای نصب و مدیریت کلایمر نیاز دارد؟ 

این سوالی است که اغلب پرسیده می شود زیرا یافتن توصیه ها و راهنمایی های موجود هم دشوار است و هم قابل تفسیر.

ANSI 92.9 ، استاندارد طراحی برای MCWP تصریح می کند که "وقتی فردی مجاز به استفاده از MCWP باشد ، باید تحت نظر یک فرد واجد شرایط آموزش ببیند."

مقررات OSHA می گویید که : "کارفرما باید هر کارمندی را که در حالی که روی کلایمر آموزش دیده توسط شخصی واجد شرایط در زمینه کار انجام می دهد ، شناسایی کند تا خطرات مربوط به نوع کلایمر را بشناسد و روش های کنترل یا به حداقل رساندن این خطرات را درک کند.

بنابراین ، نه تنها باید کاربر آموزش ببیند بلکه شخصی که کاربر را آموزش می دهد باید دارای گواهینامه (اعتبار و تجربه کافی به اثبات رسیده) و گواهینامه های اثبات دانش و تجربه خود در مورد کلایمر  باشد.

چه کسی این افراد را ارزیابی می کند و اعتبار می گیرد؟

بعلاوه ، اگرچه ممکن است شرکت های کلایمر هنگام خرید تجهیزات خود ذینفع آموزش بوده باشند ، اما چالشهای فردی سایت نیاز به آموزشهای بیشتر ، عمیق ، مانند روشهای بستن می تواند در هر شغل متفاوت باشد ، همچنین شرایط زمین ، آب و هوای نامساعد ، ازدحام محل کار ، پارکینگ زیرزمینی یا زیرزمین ، خطوط برق سربار و غیره. روش های کار را متناسب با برنامه های شخصی تغییر دهید.

هرکسی که با یک کلایمر برخورد کند نیاز به سطحی از آموزش دارد و گروه های اصلی عبارتند از:

  • اپراتور موبایل
  • اپراتور
  • تظاهرات کننده
  • نصاب
  • نصب پیشرفته

برای اجاره کلایمر با ما در تماس باشید.

چه کسی آموزش کلایمر  را ارائه می دهد؟ 

اپراتور - مدت زمان متوسط ​​، چهار ساعت

کارآموز آموزش خواهد دید تا با ایمنی از بسترهای کار کلایمر  استفاده کند ، از جمله آشنایی با مدل خاص. پوشش دوره:
آگاهی و کاهش خطر بازرسی های روزمره بصری عملکرد ایمن عملکرد سیستم های ایمنی نمودارهای بار و نحوه حمل و نقل مواد.

اپراتور متحرک - طول مدت متوسط ​​، در حدود دو روز (وابسته به تجربه)
کارآموز آموزش داده می شود تا ایمن کار کند و سیستم عامل های مستقل کلایمر ، از جمله آشنایی مدل خاص را تغییر مکان دهد.

هوشیاری و کاهش خطرات کلایمر
بازرسی های تصویری روزانه عملکرد ایمن عملکرد سیستم های ایمنی نمودارهای بار و جابجایی مواد بخش های دکل - نصب و برچیدن ارزیابی شرایط زمین و آماده سازی تخریب و اتصال مجدد اتصالات "پایدار" غیر سازه ای -شاسی متحرک / برقی متحرک.
نمایشگر - مدت زمان متوسط ​​، حدود دو روز (بستگی به تجربه دارد)

"کاربر صالح" در سایت کاربر
کارآموز برای مدیریت ایمنی در نصب کلایمر ، نظارت بر استفاده ایمن توسط اپراتورها / کاربران ، اطمینان از انجام بررسی های ایمنی و بصری و آشنایی با آگاهی از ایمنی را برای کاربران جدید آموزش خواهد دید. آگاهی و کاهش خطر بازرسی های روزمره بصری عملکرد ایمن عملکرد سیستم های ایمنی نمودارهای بار و نحوه حمل و نقل مواد.
نصب کننده - مدت زمان متوسط ​​، چهار روز (بستگی به تجربه دارد). 

کارآموز آموزش خواهد دید تا ایمن کار کند ، برپا کند ، از بین ببرد و تغییر مکان دهد سیستم عامل های کلایمر  و واحدهای "گره خورده" متحرک / مستقر ، از جمله آشنایی مدل خاص. پوشش دوره:

آگاهی و کاهش خطر بازرسی های روزمره بصری عملکرد ایمن عملکرد سیستم های ایمنی نمودارهای بار و جابجایی مواد بخش های دکل - نصب و برچیدن ارزیابی شرایط زمین و آماده سازی تخریب و اتصال مجدد اتصالات "پایدار" غیر سازه تغییر مکان  توسط بالابر چنگال / از بین بردن و احیای مجدد / شاسی موبایل برقی. ارزیابی ساختار برای لنگر انداختن انواع لنگر ، ویژگی های تحمل بار و نصب روش ها و انواع کراوات روش های آزمایش و بازرسی های تحویل پیکربندی های اصلی عیب یابی ، مشخصات بار و پسوندهای جلو / عقب قانون محلی / ملی و بهترین روش.

نصب کننده پیشرفته - متوسط ​​مدت زمان ، دو روز (بستگی به تجربه دارد)

دوره کامل "نصب انواع کلایمر " و سایر موارد:

پیکربندی های غیر استاندارد روش های غیر استاندارد کراوات بیانیه تجزیه و تحلیل خطر بیانیه های پیچیده ، پرانتزهای پشتیبانی و مهندسی

چقدر آموزش برای نصب و مدیریت حرفه ای انواع کلایمر لازم است؟

آموزش ممکن است بهتر به عنوان انتقال دانش و تجربه لازم باشد تا کسی برای انجام وظیفه "واجد شرایط" یا "صالح" باشد. OSHA یک فرد "صالح" را "کسی که قادر به شناسایی خطرات موجود و قابل پیش بینی در محیط اطراف یا شرایط کاری غیر بهداشتی ، خطرناک یا خطرناک برای کارمندان باشد ، تعریف می کند و دارای مجوز اقدامات سریع برای از بین بردن آنها است".

OSHA یک فرد واجد شرایط را به عنوان شخصی تعریف می کند که با داشتن مدرک ، گواهینامه یا جایگاه شغلی شناخته شده یا با دانش ، آموزش و تجربه گسترده ، توانایی خود را در حل یا حل مشکلات مربوط به موضوع با موفقیت نشان داده باشد ، کار یا پروژه '.

OSHA اظهار می دارد: "کارفرما باید هر کارمندی را که در حالی که روی کلایمر آموزش دیده توسط شخصی واجد شرایط در زمینه کار انجام می دهد ، شناسایی کند تا خطرات مربوط به نوع داربست را بشناسد و روش های کنترل یا به حداقل رساندن این خطرات را درک کند".

بعلاوه OSHA می گوید: کارفرما باید هر کارمندی را که در زمینه نصب ، جدا کردن ، جدا کردن ، جابجایی ، کار ، تعمیر ، نگهداری یا بازرسی داربست آموزش دیده توسط یک شخص صالح درگیر است شناسایی کند تا خطرات مرتبط با کار مورد نظر را تشخیص دهد.

علاوه بر این ، OSHA اظهار می دارد: اتمام موفقیت آمیز یک دوره ، به تنهایی ، لزوماً یک فرد را به عنوان "یک فرد صالح" تعیین نمی کند. با توجه به اصطلاحات آن ، تعریف "فرد صالح" کارفرما را وادار می کند تا کارمندی را براساس توانایی خود در شناسایی خطرات انتخاب کند. این دوره ممکن است با توجه به اطلاعات مورد نیاز برای تأمین نیاز دانش در تعریف ، به اندازه کافی جامع نباشد. به یاد داشته باشید که نوع و میزان دانش با توجه به آنچه برای موفقیت انجام وظیفه مورد نیاز شخص صالح در استاندارد لازم است ، متفاوت خواهد بود. همچنین ، دوره ممکن است درک کافی کارکنان از مطالب دوره را آزمایش نکند.

سرانجام ، تعریف یک فرد صالح مستلزم آن است که فرد اختیار انجام اقدامات اصلاحی سریع را داشته باشد. هیچ دوره ای نمی تواند این اختیار را ارائه دهد ، زیرا فقط توسط کارفرما قابل ارائه است.

بنابراین شما ، کارفرما ، مسئول معرفی یک فرد صالح ، سپس آموزش ، ارزیابی و اعتبارسنجی مهارت ها ، دانش و مدارک مورد نیاز آنها برای تعیین صلاحیت مربوطه ، و علاوه بر این ، آموزش مجدد ، در صورت اصلی بودن هستید. شرایط تغییر آموزش ، یا یک کار جدید یا مجموعه ای از وظایف معرفی می شود ، یا اگر شما ، کارفرما ، معتقد هستید که آموزش بیشتر لازم است!

در Mastclimbers LLC ، ما طیف گسترده ای از دوره های صنعت را ارائه می دهیم که در سطح بین المللی شناخته شده اند و با مخلوطی از جلسات کلاس ، کار عملی و ارزیابی در طول مراحل توسط مربیان واجد شرایط ، آرامش خاطر شما را حفظ می کنند. دانستن اینکه پرسنل واجد شرایط یا واجد شرایط شما فقط همین هستند.