تیم ما بیش از 10 سال در صنعت بوده است

تیم ما بیش از 10 سال در صنعت بوده است

فروش: ما فروش تجهیزات جدید و استفاده شده را ارائه میدهیم.

اجاره: ما ناوگان اجاره ای خودمان را داریم.

صنعتی: ما در ارائه قفسه و راه حل های کاملا مهندسی شده بر روی تعدای از پروژه های مطرح هستیم که جایگاهی در این بازار رقابتی کسب کرده اند.

کلایمر 

اجاره کلایمر

خرید کلایمر

فروش کلایمر