آموزش نصب کلایمر در تهران و کرج

آموزش نصب کلایمر در تهران و کرج

چه کسی نیاز به آموزش و چگونه دارد؟

این سوالی است که اغلب  پرسیده می شود زیرا توصیه ها و راهنمایی هایی وجود دارند که تفسیر آن ها دشوار است.

ANSI 92.9 استاندارد طراحی برای MCWP هست که هنگامی که یک فرد مجاز با استفاده از MCWP است، وی باید تحت هدایت یک فرد واجد شرایط آموزش دیده باشد.

مقررات OSHA می گوید: " کارفرما باید به هرکارمندی که روی دستگاه کلامیر کار میکند آموزش دهد تا خطرات مرتبط با نوع اجاره کلایمر را بشناسد و روشهای کنترل خطرات را به حداقل برساند.

بنابراین، نه تنها کاربر باید آموزش دیده باشد بلکه شخصی که کاربر را آموزش می دهد، باید داری گواهینامه و اعتبارنامه (اثبات دانش و دانش به مقدار کافی) باشد که دانش و تجربه خود را در مورد موضوع اثبات کند.

چه کسی در تهران کلایمر ارزیابی ها و اعتبارات این افراد را ارزیابی می کند؟

اگر چه ممکن است شرکت ها هنگام خریداری تجهیزات خود از آموزش استفاده کنند، اما چالش های سایت های خاص نیاز به آموزش های بیشتر و عمیق تر ایجاد می کند.

روش های اتصال می تواند در هرجا متفاوت باشد، همانطور که می تواند شرایط زمینی، هوای نامساعد، پارکینگ زیرزمینی یا مناطق زیرزمینی، خطوط انتقال برق و غیره یکسان نباشد. شرکت ها نیاز دارند که نه تنها از این خطرات آگاه باشند بلکه باید به کاربران خود آموزش کافی را بدهند.

آموزش بهتر می تواند به عنوان انتقال لازم دانش و تجربه توصیف شود تا شخصی واجد شرایط برای انجام وظیفه مورد نظر باشد.

شخص واجد شرایط به عنوان فردی تعریف می شود که قادر به شناسایی خطرات موجود و قابل پیش بینی در محیط و شرایط کاری غیرقانونی، خطرناک و خطرناک برای کامندان باشد و همچنین مجاز به اقدامات اصلاحی برای رفع آن ها باشد.

شخص واجد شرایط با در اختیار داشتن مدرک، گواهی یا مقام حرفه ای یا با دانش، آموزش و تجربه گسترده، توانایی خود را در حل مشکلات مربوط به موضوع نشان داده است.

کارفرما باید به هر کارمندی که در ساخت، جداسازی، جابجایی، کارکردن، تعمیر، نگهداری دستگاه کلایمر مشغول است آموزش دهد تا هر گونه خطرات مرتبط با کار مورد نظر را به حداقل برساند.

گذراندن موفقیت آمیز یک دوره به تنهایی دلیل لازم را ایجاد نمی کند که فردی به عنوان شایسته برای انجام امور با دستگاه کلایمر باشد. شاید ممکن است این دوره کارمندان را از مطالب درسی به اندازه کافی آزمایش نکند.

موارد زیر نکات خاصی است که می توانید هنگام استفاده از دستگاه کلایمر در نظر بگیرید:

  • کارگران باید در زمینه نصب و استفاده از دستگاه کلایمر از الگوی خاص توسط یک فرد صالح تعیین شده آموزش ببینند.
  • تعدادی از تلفات گزارش شده در ارتباط با داربست های دستگاه کلایمر اصلاحاتی است که در سایت انجام می شود. کلیه تغییرات باید توسط یک مهندس حرفه ای ارزیابی شود.
  • برای حفظ تعادل باید سکو به درستی بارگیری شود و نباید از طول مجاز سازنده فراتر رود.
  • برای انجام کارها از جمله بارگیری سکو، حصار ایمنی لازم است.
  • نقطه لنگر باید به اندازه کافی در تنش و فشرده سازی قوی باشد تا نیازی های مورد نیاز را برآورده کند(معمولا 1360 کیلوگرم).
  • در صورت پیش بینی بارهای سنگین، ممکن است الزامات اتصال به سیستم افزایش یابد.
  • سط زمین باید توسط یک فرد واجد شرایط ارزیابی شود تا مشخص شود آیا توانایی تحمل بار را دارد یا نه از جمله وزن بالابر و کارگاران و مصالح ساختمانی
  • داربست نباید روی یک سطح ناهموار نصب شود. فرورفتگی ها، حفره ها یا پرکردن نرم می تواند در ثبات داربست تاثیر منفی بگذارد. توصیه های سازنده در مورد ابعاد کفگیر باید رعایت شود.